Skip directly to content

Osaaminen

Osaava henkilökunta, tehokas projektinhallinta ja moderni tuotantolaitteisto ovat avaimet onnistuneeseen projektiin. Fineweldin tuotanto- ja asennusprosessit vastaavat teollisuuden investointiprojektien kasvaviin aikataulu-, kustannustehokkuus- ja laatuvaatimuksiin.

Yksi Fineweldin eduista on Kokkolan syväsataman läheisyys. Konepajamme sijaitsee ainoastaan kilometrin päässä satamasta, jolloin suuretkin kokonaisuudet voidaan laivata suoraan. Sataman läheisyys ja erinomaiset junayhteydet takaavat, että pystymme suoriutumaan tehokkaasti projekteista, joissa toimiva logistiikka on tärkeässä roolissa.

Yhteistyökumppanit ovat arvostaneet Fineweldin kokeneita ja koulutettuja työnjohtajia, joiden henkilökohtainen paneutuminen ja ammattitaitoinen asenne tekee yhteistyöstä saumattomampaa ja tehokkaampaa vaativissakin työympäristöissä.

Tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa sekä materiaalivirtojen hallinnassa hyödynnämme viivakooditekniikkaan perustuvaa seurantaa. Järjestelmän avulla asiakkaalle saadaan reaaliaikainen tieto esimerkiksi projektin etenemisestä ja valmiusasteesta.