Skip directly to content

LKAB Kiruna

År 2006 - 2008 byggdes en pelletsfabrik till LKAB:s järngruva i Kiruna i norra Sverige. Anläggningen har en kapacitet på 5 miljoner ton och investeringens totalvärde var cirka 700 miljoner euro.

Fineweld Ab levererade alla rör och ventiler till fabriken. Leveransen omfattade totalt 45 kilometer rörledningar och
200 ton stålkonstruktioner. Dessutom skötte Fineweld pump- och utrustninginstallationerna. Kontraktet var värt cirka 20 miljoner euro.

 

 

Attachments: