Skip directly to content

LKAB Modernisering av Anrikningsverk

Under år 2015 utförde LKAB Moderniseringsprojekt av sina Anrikningsverk i Gällivare och Kiruna. Gamla processdelar revs och ersattes med nya under kontinuerlig drift. Investeringarnas sammanlagda värde var ca. 50M€.
 
Vi använde oss av laserskanning i båda projekt. Av svetsningarna utfördes ca 80% på verkstaden.
Installationssättet möjliggjorde, att man under stoppen, på en kort tid, kunde göra inkopplingsarbeten utan någon extra stor
bemannning. 
Installationssättet underlättade planeringen av arbetssäkerheten.

 
Fineweld Ab levererade tillverkning och installation av processutrustning, installation av rörsystem
, leverans och installation av ventiler
Installation och linjering av pumpar. Kontraktens sammanlagda värde ca. 10M€