Skip directly to content

M-Real Kaskö

År 2004 - 2005 lät M-real Oyj bygga en produktionsanläggning för blekt kemisk-mekanisk massa till sin fabrik i Kaskö. Anläggningen har en kapacitet på 30 000 ton och den totala investeringen för projektet var cirka 180 miljoner euro.

Fineweld Ab levererade samtliga rörsystem för anläggningen med undantag för avdunstningssystemet. Leveransen omfattade totalt cirka 40 kilometer kemiska rör, processrör och ångrör. Finewelds leveransomfattade även stålkonstruktionerr ca 200 ton. Kontraktets värde var cirka 10 miljoner euro.

 

 

Attachments: