Skip directly to content

Talvivaara

Byggnadsarbetet för att konstruera en bearbetningsanläggning för metall vid nickelgruvan i Talvivaara började i december 2007. Anläggningens kapacitet är ca 50 000 ton nickelkoncentrat per år och totalinvesteringen för gruvan var ca 400 miljoner euro. Vid produktion enligt den planerade årliga produktionsnivån är Talvivaaras produktionspotential år 2012 ca 2,3% av världens nuvarande årliga produktionen av primärnickel.

Fineweld Ab levererade rörledningarna för gruvans metallbearbetning, processlinjer, tjänstelinjer, kemiska- och svavelvätelinjer. Dessutom installerade Fineweld rörledningar och utrustning för gruvans vätgasanläggning. Vätgasanläggningens specifika kvalitetskrav och snäva tidsram gjorde projektet mycket krävande.

För Talvivaaras projekt levererade Fineweld totalt 500 ton stål och 97 kilometer specialrör, varav 35 kilometer var plaströr. Det totala värdet av leveransen var ca 25 miljoner euro.

 

 

Attachments: