Skip directly to content

UPM-Kymmene Jakobstad

UPM:s Wisa 800-projekt som avslutades år 2006, innehöll bygget av en massafabrik för UPM:s anläggning i Jakobstad. Massafabrikens kapacitet steg till 800 000 ton. Byggprojektets totala investering var 280 miljoner euro.

Fineweld Ab levererade rörledningar till kausticeringsanläggningen, indunstningsanläggningen, mesaugnen och talloljekokeriet samt rörbryggor. Totalt levererade
Fineweld cirka 40 kilometer rörledningar samt 100 ton stålkonstruktioner.

 

 

Attachments: