Skip directly to content

Vapo Haapavesi

År 2005 påbörjades byggarbetet av ett nytt biokraftverk och en pelletsfabrik för Vapos anläggning i Haapavesi. Projektet blev färdigt år 2006. Kraftverkets panna har en bränsleeffekt på 31 MW och pelletsfabrikes kapacitet är cirka 70 000 ton pellets.

Fineweld Ab levererade rörledningarna för
turbinanläggningen och pelletsfabriken samt en kilometer lång 25 bars ångkraftledning till Valios fabrik. Fineweld levererade dessutom ånganslutningarna till Valio. Kontraktets värde var cirka en miljon euro.

Attachments: