Skip directly to content

Yara Siilinjärvi

Yara investerar under åren 2015-2017, ca 75 M€ i sin gruva i Siilinjärvi. Denna investering görs för behandling av avfallssanden.  I projektet byggs ett så kallat Pastaverk samt till detta verk tillhörande rörsystem för avfallssanden. Ändamålet med projektet är att minska andelen vatten i avfallssanden så att man kan lättare deponera den på ett mindre område.

 

Till Finewelds åtagande hörde:

  • Rörsystem på 150 bar och DN300 för pastan
  • Rörsystem för avfallssanden PN40 DN500
  • Mekaniska installationer samt rörinstallationer i Raasios pumpstation
  • Värdet på åtagandet var ca. 3 M€
  • Längden på rörlinjerna var ca 5 km

 

 

Attachments: